Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończyłam całościowy, czteroletni Kursi Terapii Rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Skończyłam Szkołę Trenerów umiejętności psychospołecznych, kurs doskonalący „Psychoterapia praktyczna” zorganizowany przy współpracy Katedry Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego– Collegium Medicum, uczestniczyłam tam również w kursie specjalizacyjno-doskonalącym „Grupa Balinta”. Odbyłam staż w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, oddział Podbrzezie w zakresie terapii rodzin. Jestem żoną i matką dwóch dorastających córek. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również zajmując się działalnością biznesową, handlem międzynarodowym, dziennikarstwem.

PracaPsychoterapia Kraków, pomoc psychologa Kraków

W swojej pracy wykorzystuję różne nurty psychoterapeutyczne dostosowując wybór metody leczenia do sytuacji i potrzeb klienta. Najbliższe jest mi podejście systemowe, które zakłada, że problemy, z którymi zgłasza się pacjent wyrastają ze środowiska, w którym klient się rodzi, dorasta i rozwija.. To systemy determinują sposób, w jaki człowiek postrzega siebie, poprzez ich specyfikę i rolę jaką w nich pełni.

Rodzina, to nasz podstawowy system. Składa się z bliższych i dalszych członków, którzy są ze sobą powiązani i wzajemnie na siebie oddziałują. Rodzina działa według pewnych zasad, wartości i celów właściwych dla całego systemu. Wywiera głęboki wpływ na rozwój swoich członków, którzy w niej wzrastają, determinując sposób kontaktowania się ze światem, przekonania i plany życiowe.