Toksyczny związek, to taka relacja z drugim człowiekiem, która pozbawia jednostkę poczucia własnej wartości, powoduje, że ona sama czuje się zniewolona i zaczyna się bać przejawiać jakąkolwiek aktywność. Taka relacja może zachodzić nie tylko pomiędzy partnerami życiowymi – możliwa jest także pomiędzy rodzicem a dzieckiem, szefem a podwładnym, najczęściej jednak występuje pomiędzy mężczyzną a kobietą. Związki oparte na przemocy dotykają kobiet z różnych sfer i z bardzo różnym poziomem wykształcenia, ostatnio do życia w takim związku przyznała się publicznie Katarzyna Figura..

Wydaje się, że czasem nadużywa się tego określenia, który ma w praktyce opisywać wszelkie trudne relacje między dwojgiem ludzi. Nie zawsze jednak, mimo poczucia wielkiego trudu w budowaniu relacji, związek ma właśnie taki charakter. Jest to rozróżnienie istotne choć niełatwe, zwłaszcza dla osób uwikłanych w nieustanny trud prób porozumienia i wyjaśnienia własnych intencji. Istotne dlatego, że z trudnego związku można coś jeszcze zbudować natomiast toksyczna relacja nie da się przebudować. Z takiego związku trzeba uciekać.

To, co najtrudniejsze, w takim związku wiąże się z przemocą, ale niekoniecznie fizyczną. Przemoc psychiczna wyrażana za pomocą słów to również niezwykle skuteczny sposób kontrolowania swojej ofiary. Skomplikowany i niezwykle subtelny opis oddziaływań słownej przemocy na kobietę przytacza w swojej książce „Toksyczne słowa” Patricia Evans, bo jak pisze autorka, ofiarą przemocy w takim związku najczęściej jest kobieta. Kobieta, która ma niewystarczająco wysokie zdanie o sobie, aby niszczącym atakom od razu się przeciwstawić. Ofiara słownej agresji nie potrafi zazwyczaj obiektywnie i trzeźwo spojrzeć na swego partnera. Nie potrafi ocenić jego pobudek i celów ponieważ nie wie, że jej partner żyje w innej rzeczywistości. Dotarcie do tego świata nie jest możliwe bezpośrednio – partner nie wie, co to prawdziwa szczerość, o tym, o co mu naprawdę chodzi, kobieta może dowiedzieć się pośrednio, poprzez to, jak partner ją traktuje i jak z nią rozmawia. Inna rzeczywistość, która jest światem agresora jest oparta na innych zasadach niż rzeczywistość partnerki. Nie dąży do wzajemności lecz do kontroli i dominacji. Uzyskuje ją negując zasady, którymi kieruje się jego partnerka jak współpraca, szczerość, wzajemność, empatia. Aby dać do zrozumienia, „kto tu rządzi” rani drugą osobę, podważa jej uczucia i zdolności, manipuluje i kontroluje – ataki są nieoczekiwane i przejawiają się w zróżnicowany sposób np. poprzez zmiany nastroju. Zmiany nastroju mogą być u agresora tak częste, że jego towarzyszka podświadomie jest zdezorientowana i wytrącona z równowagi – traci poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie.

Najczęściej gniewny i niecierpliwy partner nie postrzega siebie wcale w ten sposób, nie przyzna się nigdy do manipulacji ani potrzeby bycia „u sterów” – wtedy musiałby spotkać się ze swoimi uczuciami  – a tego nie zrobi za żadną cenę. Dlatego kobietę która żyje w takim związku czeka długa droga aby z takiej zależności się wydobyć, musi nauczyć się rozpoznawać, odpowiednio  reagować i chronić się przed atakami agresora.

Co to jest toksyczny związek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *